Rozloha: 201,3 ha
Vznik: Rybník z let 1571–73, je dílem Jakuba Krčína z Jelčan

Rybník v mapě„Nevděk“, tak zněl původní název rybníka o výměře 380 ha. Ovšem po povodni v roce 1611 byl rozdělen na rybníky Opatovický a Svět. Rybník Svět se nachází na jižním okraji města Třeboně a jeho historie je vázána na samo město. Vznikl založením hráze v sousedství hradeb před branami města a stal se tak významnou součástí městského opevnění. Na místě stavby se předtím nacházelo celé Svinenské předměstí Třeboně, které bylo zlikvidováno. Objem nádrže činí 3325 tisíc m3. Při povodni v roce 2002 však dokázal zadržet 10 – 11 miliónů m3 vody. Na jeho břehu mimo jiné stojí též Schwarzenberská hrobka.

Polohu a velikost  rybníka Svět  určuje mohutná hráz, založená Jakubem Krčínem v roce 1574.  Po převážné části hráze rybníka (celková délka 1525 metrů) je vedena pěší cesta lemovaná vzrostlými duby, tak jako v minulosti.

Současnost rybníka Svět

V současnosti je rybník hojně využíván k rekreačním účelům.  Koupaliště, výlety na lodích a sportovní rybolov jsou neoddělitelnou součástí dnešního Světa.

Zdroj: Soukup a David