6. května 2006 se veřejnosti poprvé v historii otevře zámeček ve Stráži nad Nežárkou, který v letech 1914 - 1930 vlastnila slavná česká operní pěvkyně Ema Destinová. Život legendární umělkyně světového věhlasu připomene v nově zrekonstruovaném interiéru expozice fotografií, dopisů, osobních předmětů a obrazů. Navíc mohou spatřit i kostýmy spjaté s řadou  jejích slavných operních  rolí. Podle slov nového majitele objektu Vítězslava Doubravy  by se výstava měla do budoucna postupně doplňovat o další památky po Destinnové, které četní sběratelé, především z okolí Stráže nad Nežárkou, ochotně nabízejí. Kromě toho si Národní muzeum spolu s londýnskou Nadací Emy Destinnové vytyčilo za cíl prozkoumat materiály v českých i světových archivech a muzeích a zřídit na zámku badatelské centrum zabývající se osobností této výjimečné umělkyně. 
Za zmínku stojí též historie samotného barokního zámku. Ten vznikl přestavbou středověkého hradu, z něhož se dodnes dochovala okrouhlá věž s břitem. Destinnové patřil od poloviny dvacátých let dvacátého století. Jezdila sem na prázdniny, strávila zde nucenou uměleckou pauzu i závěr života. Za války objekt obsadil wehrmacht, později pohraniční stráž.  Jeho krásu likvidovali sovětští vojáci i nezájem československého státu. Veškeré sbírky, zařízení a vybavení postupně zmizely. Do roku 1995, kdy byl v restituci navrácen  sourozencům Sirotkovým, kteří jej ihned nabídli k odprodeji, zde byl Ústav sociální péče. Současný majitel Vítězslav Doubrava jej odkoupil před čtyřmi lety, zrekonstruoval a rozhodl se ho zasvětit hudbě.  
Tam, kde býval armádní sklad, je nyní koncertní sál. Hudba časem zazní i na terasovitě upraveném nádvoří a v parku. Jak se zdá, dobrý duch  „božské Emy“ se vrací a zámek ve Stráži se tak opět stane kulturním skvostem nejen Třeboňska.