39 km, 22 zastávek

Stezka tvoří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Trasa je vedena po málo frekventovaných asfaltových silnicích III. třídy a z části po lesních cestách a hrázích rybníků. Stezka začíná na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovického. Dále vede trasa k rašeliništi Spálená Borkovna, kde se těží rašelina pro potřebu lázní. Odtud směřuje lesní cestou k myslivně Barbora, aby posléze přetnula Zlatou stoku a zamířila k hrázi mezi rybníky Nový a Starý Kanclíř a dále k obci Lutová (zde protíná spojku s dálkovou cyklotrasou Greenway Praha – Vídeň), Stříbrec a Stará Hlína. Cestou protíná tok Nové řeky, k níž jezdila rybařit Ema Destinnová, a míjí rybníky Vyšehrad a Starý a Nový Vdovec. Po Hrázi rybníka Vítek míří k největšímu rybníku Rožumberku a kolem Nové Hlíny se vrací směrem k Třeboni.